Projekt


A Projekt

Tisztelt Olvasó!

 

A XXI. század egyeteme meghatározó szerepet tölt be a tudásalapú gazdaság és társadalom innovációs struktúrájában, funkciójának tekinti az oktatás és kutatás mellett a tudás gazdasági tevékenységgé alakítását.

 

A több évszázados hagyományokkal rendelkező Nyugat-magyarországi Egyetem tudatosan felvállalja a gazdasági-társadalmi szerepét. Az európai felsőoktatás egyik meghatározó intézményeként a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás komplex tevékenységi körének fontos színtere, amely folyamatosan fejleszti humán és tárgyi infrastruktúráját. A magasszintű felsőfokú képzés mellett professzionális szolgáltatást nyújt, kiterjesztve azt az alkalmazott kutatásokra, a szakértésre és a tanácsadásra is.

 

A Térségi Infrastrukturális Operatív Program keretében több jelentős beruházást valósítottunk meg. Ezek közül kiemelkedik a „Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések” (TIOP-1.3.1/07/2/2F-2009-0008) c. pályázati beruházás, amely lehetővé tette a Természeti Erőforrások Kutató Központ létrehozását (TEKK,  angolul Natural Resources Research Center, NRRC). Ebben a nettó közel 4000 m2-es új épületben mintegy 80 új, vagy megújult laboratóriumi helyiség kapott helyet a teljesen felújított Tanüzem mellett. A pályázat keretében beszerzett nagyszámú, modern state-of-art műszer és kutatóeszköz hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez, új lehetőségeket nyit a kutatások és szolgáltatások terén, bővítheti kapcsolatainkat az ipar és a gazdasági élet szereplőivel.

 

A TEKK (NRRC) hagyományosnak tekinthető kutatási területeink magasabb szintű művelése  mellett új lehetőségeket is kínál. Ezek közül kiemelkedik a nanotechnológia, a speciális anyagvizsgálatok, a faanyag modifikáció, az alternatív energetika, a robotika, a polimerfeldolgozás, a környezetvédelem, a geofizika, a genetika, a talajtan, a geoinformatika, a levegő- és növénykémia.

 

A Természeti Erőforrások Kutató Központ fontos helyszíne az egyetemi tudásbázis komplex alkalmazásának, az inter- és transzdiszciplináris kutatásoknak, amelyben magasan képzett, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók és kutatók dolgoznak, lehetőségeket kapnak a kutatásra és tudományos szolgáltatásra a doktoranduszok és a tudományos diákkörökben dolgozó hallgatók is.

 

Kiemelten kezeljük az akkreditált méréseket és vizsgálatokat, amelyek a hagyományosnak tekinthető gép- és munkahelybiztonsági, fa illetve papír vonatkozású anyag- és termékvizsgálati tevékenységek mellett környezetvédelmi, speciális anyagvizsgálati, talajmechanikai és az építési anyagok tűzvédelmi vizsgálataival bővülnek ki.

Meggyőződésünk, hogy a Természeti Erőforrások Kutató Központ hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem releváns tudást közvetítsen, a gyakorlatban alkalmazható kutatási eredményeket érjen el és ily módon egyre bővülő kompetenciákkal álljon az ország és kiemelten a Nyugat-dunántúli Régió szolgálatában.

 

Bízunk abban, hogy rövidesen Önt is partnereink között üdvözölhetjük!

Prof. Dr. Faragó Sándor

                                                                                                          rektor