Szolgáltatások


Szolgáltatások

Napjaink jogszabályi követelményeinek, piaci elvárásainak és minőségorientált ipari tevékenységének elengedhetetlen velejárói a független akkreditált vizsgálatok.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara és Faipari Mérnöki Kara már hosszú évek óta végez akkreditált vizsgálati tevékenységet az Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratóriumban, a FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratóriumban, valamint a Papíripari Anyag- és Termékvizsgáló Laboratóriumban. Az új lehetőségeket is figyelembe véve az egyetem 2012-től egy szervezetté vonja össze e három laboratóriumot, amely mostantól az egyetem Akkreditált Vizsgálólaboratóriumaként egységes, összehangolt módon működik tovább nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt   szakembereivel, jól bevált infrastrukturális hátterével, jelentős tevékenységbővülést hajtva ugyanakkor végre számos területen. A vizsgálólaboratórium új szolgáltatásai között szerepelnek például az építőanyagok tűzállósági vizsgálatai, korszerű ablakvizsgálatok, szélesebb körű anyagvizsgálatok, munkahelyi emissziók vizsgálatai, valamint  talajminőségi vizsgálatok.

 

Anyagvizsgálatok

 • hengeresfa- és fűrészáru mintavétele, fizikai vizsgálata és fahibáinak megállapítása,
 • fa alapanyagú lapok és lemezek mintavétele, fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 • felületbevonatok fizikai, mechanikai és esztétikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • fa alapanyagú lemezek formaldehidtartalmának és formaldehid kibocsátásának vizsgálata
 • fa tartószerkezeti vizsgálatok: Egyensúlyi fanedvesség-tartalom meghatározása; alakváltozás- és feszültségmező mérése elektromos nyúlásmérési eljárással szerkezeten, vagy szerkezeti elemen
 • faanyagok anatómiai jellemzőinek meghatározása, fafajmeghatározás
 • faanyagok fizikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározása
 • vasúti talpfák, hídfák, faoszlop vizsgálata; vasúti rögzítő szerkezetek vizsgálata
 • faanyagvédelmi vizsgálatok: természetes állapotú faanyag tartósságának, és az azt befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata; védőszer hatásosságának vizsgálata farontó gombákkal szemben; védõszer kimutatása a faanyagban; biocid anyagot nem tartalmazó készítmények farontó gombákkal szembeni hatásosságának vizsgálata
 • faanyag osztályozás szilárdság szerint: szemrevételezéssel, műszeres méréssel

 

Faipari termékvizsgálatok

 • fa padlóburkolatok mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata
 • rétegelt padlóburkoló anyagok fizikai-, mechanikai tulajdonságainak és felületi ellenállásának vizsgálata
 • fa alapanyagú belső falburkoló elemek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata
 • épület-asztalosipari termékek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata
 • ablakok és belső ajtók mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 • bútorok mintavétele, esztétikai, fizikai és mechanikai vizsgálata
 • játszótéri eszközök vizsgálata

 

Hőkezelőüzemek ellenőrzése

 • FAO IPPC ISPM 15 szabvány szerinti hőke-zelőberendezések akkreditálása.

 

Építőanyagok

 • tűzvédelmi megfelelősége
 • építőanyagok (kivéve padlóburkoló anyagok) teljes körű tűzvédelmi vizsgálatai a vonatkozó szabványok szerint

 

Munkabiztonsági vizsgálatok

 • erdészeti és faipari munkaeszközök munkabiztonsági vizsgálata (nem akkreditált státusz)
 • egész testre ható rezgésterhelés és helyi (kéz- kar) rezgésterhelés vizsgálata
 • dolgozót érő zajterhelés vizsgálata
 • a munkahelyi légteret szennyező fapor és egyéb faalapú porok mintavétele és vizsgálata

 

Papírvizsgálatok

 • rostos féltermék, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek vizsgálatai: szilárdság, optikai jellemzők, felületi jellemzők, barrier tulajdonságok, kémiai tulajdonságok

 

Környezetvédelmi vizsgálatok

 • környezetvédelmi vizsgálatok: rostos féltermék, hulladékpapír, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek, papíripari gyártási víz, papírgyári szennyvíz, papírgyári szennyvíziszap
 • ipari létesítmények környezeti zajkibocsátásának vizsgálata, hatásterület meghatározása
 • helyhez kötött légszennyező források szilárd (nem toxikus) légszennyező anyag emisszió értékének mérés (nem akkreditált státusz)
 • füstgáz-elemzés

 

Talajmechanikai vizsgálatok

 • talajmechanikai fúrás Borro típusú hidraulikus gépi fúróval zavart mintavétel 10-12m-ig, zavartalan mintavétel 2-3m-ig
 • talajrétegek szondázása 5-6m-ig ejtősúlyos motoros penetrométerrel
 • E2 teherbírásmérés tárcsás mérőeszközzel
 • tömörség és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos mérőeszközzel
 • behajlásmérés Benkelman-tartóval (kézi behajlásmérő)
 • burkolatfeltárás elektromotoros vésőkalapáccsal 60cm burkolatvastagságig
 • vízáteresztő képesség és szivárgási tényező „in situ” meghatározása a felső     talajrétegekben 1m-ig
 • talajok „in situ” nedvességtartalom-meghatározása 1m-ig
 • szemeloszlási vizsgálat gépi szitálással (száraz és vizes), hydrometrálással
 • plasztikus index meghatározása Casagrande készülék segítségével
 • szivárgási tényező megállapítása triaxiális készülékkel
 • talajok összenyomódási modulusának meghatározása ödométerrel
 • talajok tömöríthetőségének vizsgálata és tömörség ellenőrzése Proctor talajtömörítő berendezéssel, módosított Proctor vizsgálattal
 • talajfizikai jellemzők meghatározása (nedvességtartalom, nedves-száraz térfogatsűrűség
 • talajok és próbatestek víz- és fagyérzékenységének vizsgálata (klímaszekrény, fagyasztó-olvasztó szekrény)
 • Talaj és növényvizsgálatok
 • kémhatás pH(H2O) vizsgálata
 • kémhatás pH(KCl) vizsgálata
 • kötöttségi szám (KA) vizsgálata
 • humusztartalom (%) vizsgálata
 • hidrolitos aciditás (y1) vizsgálata
 • kicserélődési savanyúság (y2) vizsgálata
 • összes karbonát tartalom (CaCO3 %) vizsgálata
 • vízben oldható összes sótartalom (%) vizsgálata
 • fenolftalein lúgosság-vizsgálat
 • báziscsere-vizsgálat
 • mechanikai összetétel vizsgálata
 • a talaj tápanyag-tartalom vizsgálata
 • toxikus elemtartalom-vizsgálat
 • tápelemtartalmi vizsgálatok
 • (N, S, P, K, Mg, Ca, Cu, Fe, Mn, Zn, stb.)

NymE Akkreditált Vizsgálólaboratórium